Звіт Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області про надану публічну інформацію у ІІІ кварталі 2018 року

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області інформує, що у ІІІ кварталі 2018 році зареєстровано та опрацьовано 4 запити на отримання публічної інформації.

 

Всі запити отримано поштою (із них один надіслано Держлікслужбою).

За категорією запитувачів запити надійшли: 1 запит від фізичної особи; 3 – від об’єднань громадян.

За видами запитуваної інформації -інформація про товар (роботу, послугу).

 

За результатами розгляду запитів - всі запити задоволено.

Запити на інформацію розглянуті у встановлений законодавством термін, відповіді надано у термін до 5 днів.