Звіт про надану публічну інформацію Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області за 2018 рік

5 - запитів на публічну інформацію

За формою надходження запит надійшов:

0 – поштою;           3 - електронною поштою;

2 – особисто;           0 – телефоном/факсом

За категорією запитувачів розподілилися:

1 - від громадян( ФОП);

4 -  від юридичної особи.

За змістом запиту виду інформації:

0-   інформація про товар (роботу, послугу)

1 - правова інформація

0 – податкова інформація

1 -   статистична/соціологічна інформація

3 -   інші види інформації