Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 17.01.2019

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій

на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів

залишені без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАНГУШСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МАНГУШСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МАНГУШ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА, БУДИНОК 22

Ідентифікаційний код: 37870963

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
           - в   заяві   про   отримання   ліцензії  не  зазначено  вид(и)  господарської діяльності списки та    таблиці   підконтрольних   речовин   на   які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

- в  заяві  про  отримання  ліцензії  зазначено  філії  чи   відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному    державному   реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
             -  у   відомостях    про   стан   матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність   персоналу  із   зазначенням  його  освітнього  і  кваліфікаційного   рівня  (далі – відомості   про стан   матеріально-технічної   бази)  в пункті 3 адреса   місця   провадження   діяльності  не  погоджена     дозволом  дозволом  Національної   поліції   на   використання об’єктів   і   приміщень,   призначених    для   провадження  діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі -  дозвіл Національної поліції);

-назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність  не  співпадає з дозволом Національної поліції;

- відповідно    до   довідки    МВС    про    відсутність   у   працівників,  які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають)   доступ   безпосередньо до   наркотичних  засобів, психотропних речовин і   прекурсорів,  не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості  за  вчинення    середньої   тяжкості,    тяжкого    та   особливо  тяжкого злочину   або   за   злочин, пов’язаний    із     незаконним   обігом    наркотичних     засобів,    психотропних    речовин і прекурсорів,   у тому числі вчинених за межами України (далі – довідка МВС) Кравченко Ольга    Володимирівна має непогашену судимість.
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів   України    від   6  квітня  2016 р. № 282 (далі – Ліцензійні умови)   та   повторно звернутися до органу ліцензування.


 

Реєстраційний номер заяви від 15.01.2019 №44/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ"

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 33718431

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі  Закону у зв’язку з тим, що:
         - в    заяві    про   отримання    ліцензії  не зазначено юридичну адресу;

- в    заяві   про   отримання  ліцензії  та у  відомостях про стан матеріально-технічної бази   відсутня дата складання.
          Запропонувати  привести діяльність  у відповідність    до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


 

Реєстраційний номер заяви від 16.01.2019 №45/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ"

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ РУДНИЦЯ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 81

Ідентифікаційний код: 34142621

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - відсутні   довідки  МВС  та  довідки відповідного   державного   або комунального закладу   охорони   здоров’я   про   відсутність  у   працівників,   які  за своїми службовими обов’язками   отримують   (чи   мають)   доступ   безпосередньо   до   наркотичних засобів, психотропних   речовин  і   прекурсорів,  психічних  розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями,  наркотичними  засобами  чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб,   визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності  (робіт, професій, служби),    пов’язаних   з    обігом наркотичних засобів,    психотропних    речовин    і    прекурсорів    (далі – довідка    про    проходження наркологічного огляду) Сидорчука М.І. та Яричевського Б.С.
          Запропонувати  привести діяльність  у відповідність    до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


 

Реєстраційний номер заяви від 16.01.2019 №46/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 87

Ідентифікаційний код: 01982608

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання  ліцензії  та   відомості   про  стан  матеріально-технічної бази складені не за встановленою Ліцензійними умовами формою.
          Запропонувати  привести діяльність  у відповідність    до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


 

Реєстраційний номер заяви від 16.01.2019 №48/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ПРОВУЛОК КОБЕРА, БУДИНОК 15 А

Ідентифікаційний код: 05483150

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - в заяві про отримання ліцензії відсутня дата підпису;
           - у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 не коректно зазначені назви об’єктів та приміщень, де   буде   здійснюватися   діяльність  з обігу підконтрольних речовин, а  також  в  їх  розрізі види господарської діяльності, які будуть здійснюватися на об'єктах та в цих приміщеннях.
          Запропонувати  привести діяльність  у відповідність    до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 15.01.2019 №49/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,  МІСТО НІКОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ НЗФ,  БУДИНОК 2 А

Ідентифікаційний код: 26238302

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         -  заява    про   отримання   ліцензії  та  відомості про стан матеріально-технічної бази  складені не за встановленою Ліцензійними умовами формою;

         - в    заяві    про   отримання    ліцензії   зазначені    не   всі  адреси місць провадження господарської діяльності погоджені  дозволом Національної поліції.
          Запропонувати  привести діяльність  у відповідність    до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


 

Реєстраційний номер заяви від 15.01.2019 №50/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІКОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, БУДИНОК 56/2

Ідентифікаційний код: 37837203

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
       - заява про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (не зазначено юридичну    адресу    суб'єкта   господарювання,   не   вірно   зазначені    списки та таблиці підконтрольних    речовин    відповідно     до    постанови   Кабінету  Міністрів України від 06.05.2000   № 770    «Про    затвердження    переліку   наркотичних засобів, психотропних речовин   і   прекурсорів»  (далі -  Перелік),   на    які   суб'єкт   господарювання   має намір отримати ліцензію)   зазначена    адреса   місця   провадження  господарської діяльності не погоджена    дозволом   Національної    поліції;

         - у   відомостях   про    стан  матеріально-технічної бази в пункті 2  не вірно зазначені списки    та   таблиці    підконтрольних    речовин    відповідно    Переліку,   на   які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію.
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність    до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 15.01.2019 №53/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДІКАЛ - АПТЕКА"

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 30156709

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - заява про отримання ліцензії складена не за встановленою Ліцензійними умовами формою (не зазначено юридичну адресу);
          - в  заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта   господарювання   місце   провадження   господарської   не погоджено   дозволом Національної поліції.
          Запропонувати  привести діяльність  у відповідність    до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 16.01.2019 №57/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 8