Звіт про роботу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області за 2018 рік

На виконання Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2018 рік, затвердженого наказом Держлікслужби від 29.11.2017 № 1113,  Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області перевірено:

- з питань додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів:  

 23 суб’єкта господарської діяльності (далі - СГД), 66 місць провадження діяльності, з них: аптечний склад - 1 , аптек - 41, аптечних пунктів - 44; встановлено  порушення вимог законодавства щодо якості лікарських засобів у 23 СГД, видано 23 приписи про усунення порушень вимог законодавства про лікарські засоби та складено 22 протоколи про адміністративне правопорушення, накладено адміністративних штрафів на суму 7038,00 грн, стягнуто адміністративних штрафів на суму 7038,00 грн;

18 лікувально-профілактичних закладів, 21 місце провадження діяльності; за результатами перевірок надано 14 приписів про усунення порушень вимог законодавства про лікарські засоби, складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення, накладено адміністративних штрафів на суму 1649,00грн, стягнуто адміністративних штрафів на суму 1649,00 грн;

- з питань додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва  лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (далі – Ліцензійні умови) перевірено:

23 СГД, 65 місць провадження діяльності, з них: аптек - 40, аптечних пунктів – 24; порушення Ліцензійних умов виявлено у 23 СГД, на розгляд Держлікслужби передано 6 актів синхронних перевірок, складено актів на анулювання ліцензії - 1, видано 17 розпоряджень щодо усунення порушень Ліцензійних умов.

На виконання Плану здійснення ринкового нагляду Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області на 2018 рік та Секторального плану державного ринкового нагляду на 2018 рік Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області здійснено 15 перевірок СГД та 27 місць провадження діяльності, за результатами перевірок складено 15 актів та прийнято 4 рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних заходів), накладено штрафних санкцій на суму 3825,00 грн, стягнуто штрафних санкцій на суму 3825,00 грн.