Аналітична довідка про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області за 2017 рік

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області проводиться системна робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав громадян та запобігання у подальшому таких порушень.

За 2017 рік до Служби надійшло 15 звернення громадян. При цьому надійшло поштою – 4 (27%) звернення, на особистому прийомі – 6 (40%) звернень, з Держлікслужби – 2 (13%) звернення, від інших органів, установ, організацій – 3 (20%) звернення. За ознакою надходження – первинні; за суб’єктом – індивідуальні; за типом – листи; за видами: заяв – 12 (80%), скарг – 3 (20%).

За статевим розподілом авторів звернень, до Служби  зверталося: чоловіків – 4(27%); жінок –  11 (73%).

Зі зверненнями зверталися наступні категорії громадян, що потребують соціального захисту і підтримки:

- ветеран праці – 2;

-  дитина війни – 1;

- одинока мати – 1.

До Служби протягом звітного періоду звернулося  4 пенсіонера.

Основними питаннями, що порушувалися у зверненнях, надісланих до Служби, залишаються наступні:

- питання якості лікарських засобів - 8;

- робота аптек - 2;

- забезпечення ліками та виробами медичного призначення - 1;

- питання порушення ліцензійних умов в аптечних закладах  - 2;

- ціна на лікарські засоби та вироби медичного призначення  - 2.

При розгляді письмових звернень проводиться активна співпраця між структурними підрозділами Служби, іншими організаціями та установами.

Звернення громадян розглянуто Службою всебічно та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян», а саме: надано 5 відповідей-роз'яснень; 6 звернень вирішено позитивно; 2 звернення було надіслано на розгляд за належністю іншим установам відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»; 1 звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»; 1 – відмовлено у задоволенні.

Особистий прийом громадян керівництвом Служби проводиться згідно із затвердженим графіком. Інформація розміщена у приміщенні та на офіційному суб-сайті територіального органу.

Протягом звітного періоду керівництвом Служби на особистому прийомі було прийнято 10 громадян, яким було надано консультації та роз’яснення з різних питань.

На оперативних нарадах Служби  постійно розглядається питання про стан роботи із зверненнями громадян.

Одним з основних завдань Служби й надалі залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина, які є головними основами демократичної, соціально-правової держави.

Протягом звітного періоду випадків неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами щодо розгляду звернень громадян не було.