План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2019 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2019 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Заходи з питань запобігання та виявлення корупції

1.

Проведення навчання, роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Підвищення кваліфікації відповідно Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564

Відповідно до плану (графіку)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.2.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно, двічі на місяць

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.3.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз'яснення положень Закону України "Про запобігання корупції"

Постійно, у випадку проведення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Працівники Служби

 

1.4.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

Січень – квітень

2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.5.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби щодо роз'яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб-сайту Державної служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст - юристконсульт

 

2.2.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України "Про державну службу та "Про запобігання корупції""

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.4.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.5.

Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі на 2020 рік

до 31 грудня 2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2018 рік

до 15 березня 2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

Здійснення контролю за  дотримання антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.2

Перевірка своєчасного подання працівниками Державної служби декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.3.

Перевірка декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація була подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.4

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.5.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого субєкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.6.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками Державної служби вимог антикорупційного законодавства та Закону України «Про державну службу»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.7.

Письмове повідомлення начальника служби та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.8.

Ведення обліку працівників Державної служби, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції