Аналітична довідка про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області за ІІ квартал 2018 року

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області (далі – Служба) проводиться системна робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав громадян та запобігання у подальшому таких порушень.

За ІІ квартал 2018 року до Служби надійшло 2 звернення громадян. Характеристика звернення:

Основне питання, що порушувалося у зверненні - питання якості лікарських засобів.

При розгляді звернення проводилася співпраця між структурними підрозділами Служби.

Одне звернення громадян розглянуто Службою всебічно та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». За результатами розгляду - вирішено позитивно. Друге звернення – у стадії розгляду (направлено лист до Держлікслужби щодо погодження позапланової перевірки суб’єкта господарювання).

Особистий прийом громадян керівництвом Служби проводиться згідно із затвердженим графіком. Інформація щодо особистого прийому розміщена у приміщенні та на офіційному веб-сайті Держлікслужби.

Протягом звітного періоду керівництвом Служби на особистому прийомі було прийнято 2 громадянина, яким було надано консультації та роз’яснення з різних питань.

Одним з основних завдань Служби й надалі залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина, які є головними основами демократичної, соціально-правової держави.

Протягом звітного періоду випадків неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами щодо розгляду звернень громадян не було.