Аналітична довідка про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області за 2018 рік

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області (далі – Служба) проводиться системна робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав громадян та запобігання у подальшому таких порушень.

Протягом звітного періоду до Служби надійшло 6 звернень громадян.

Характеристика звернення:

Основні питання, що порушувалися у зверненнях:

- питання якості лікарських засобів;

- питання роботи аптечного закладу.

Звернення громадян розглянуто Службою всебічно та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». При розгляді звернень проводилася співпраця між структурними підрозділами Служби.

Особистий прийом громадян керівництвом Служби проводиться згідно із затвердженим графіком (проведено 7 особистих прийомів). Інформація щодо особистого прийому розміщена у приміщенні та на офіційному веб-сайті Держлікслужби.

Одним з основних завдань Служби й надалі залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина, які є головними основами демократичної, соціально-правової держави.

Протягом звітного періоду випадків неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами щодо розгляду звернень громадян не було.

На виконання наказу Держлікслужби від 29.03.2018 № 01-Адм підготовлено звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Служби, за період з 02 січня 2018 року по 29 грудня 2018 року.