Звіт про виконання Держлікслужбою секторального плану державного ринкового нагляду за 2018 рік

ЗВІТ

про виконання Держлікслужбою секторального плану державного ринкового нагляду за 2018 рік

 

 

1.

Кількість проведених планових   перевірок характеристик продукції:

867

виїзних

842

невиїзних

25

2.

Кількість перевірок характеристик продукції, проведених з метою здійснення моніторингу результативності вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

31

3.

Кількість повідомлень митних органів про припинення митного оформлення продукції та результатів розгляду органами ринкового нагляду таких повідомлень

6

4.

Кількість перевірок характеристик продукції, проведених на підставі повідомлень митних органів про припинення її митного оформлення

6

5.

Кількість відібраних зразків продукції

0

6.

Кількість проведених щодо таких зразків експертиз (випробувань)

0

7.

Кількість прийнятих за результатами проведених перевірок характеристик продукції рішень щодо вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

260

-обмеження надання продукції на ринку

230

-заборона надання продукції на ринку

18

-вилучення продукції з обігу

10

-відкликання продукції

2

8.

Стан виконання суб'єктами господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

238

 

 

Отримати файл