Щорічне декларування доходів працівників Держлікслужби було виконано вчасно

Станом на 01.04.2019 всі співробітники Держлікслужби (474 декларанти), які були зобов’язані подати декларації до вказаної дати, своєчасно подали електронні декларації.

Виключенням стали 3 декларанти, які були звільнені в 2018 році та належним чином повідомлені про необхідність подачі електронної декларації після звільнення.

Для розуміння антикорупційної тематики та, зокрема, грамотного заповнення електронних декларацій з держслужбовцями постійно проводяться роз'яснювальні роботи та консультації. Незважаючи на це, 148 декларантів допустили помилки при заповненні декларацій, що складає 31% від загальної кількості декларантів. У позитивному напрямі рухаються Служби (менше 20% помилок) в таких областях, як:

 

Типові помилки при заповненні електронних декларацій

 

Найпоширеніша помилка, яку допустили 127 декларантів, знаходиться у розділі ІІІ «Об’єкти нерухомості», де чітко визначено:

 

Суб'єкт декларування повинен задекларувати усі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його родини на праві власності, знаходяться в них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. До цього входять наступні об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, тощо.

Це означає, що:

Корупційні ризики та відповідальне становище

У Держлікслужбі, підпорядкованих їй ТО та ДП всі керівники цих органів та їх заступники, що призначаються наказом Голови Держлікслужби, посада аудитора та уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції сьогодні відповідно до переліку НАЗК відносяться до посад з підвищеним корупційним ризиком. Ці особи у відповідній графі зазначають «ТАК», натомість решта держслужбовців лишає пропуск в даній графі.

Ланка посад «Головний спеціаліст» – категорія «В», посади від заступника керівника СЕКТОРУ і вище – категорія «Б». Саме таким чином має бути вказана ця інформація. Однак, керівники територіальних органів та їх заступники, що призначаються наказом Голови Держлікслужби, в графі «Чи займаєте Ви відповідальне становище…» зазначають не «А або Б», а «керівник, або заступник органу державної влади…», що є грубою помилкою.

Назви Держлікслужби та займаної посади в Розділі ІІ вказуються повністю. В доходах (джерело доходів) має місце скорочення (в територіальних органах скорочена назва відсутня).

 

Джерело доходів

Декларанти вказують себе джерелом доходів, а не Держлікслужбу, підприємство, установу, організацію з якої отримують кошти. Сам собі джерело доходів – приватний підприємець.

 

Власність на доходи

Декларанти зазначають власником своїх доходів, з якої отримують кошти – підприємство, установу, організацію. Власником доходів є особа, яка їх отримує (також дозволяється розділяти спільну власність на всіх членів сім’ї).

«Член сім’ї не надав інформацію про доходи, майно». Закон України «Про запобігання корупції» дозволяє застосовувати дану форму, але з урахуванням того, що декларант, який використовує згадану форму, може бути підданий ретельній перевірці спеціально уповноваженими органами.

 

Кредити за 2018 рік

Кредити за період декларування потрібно вносити, крім фінансових зобов’язань, і в ДОХОДИ.

 

Відчуження майна

При продажі майна джерелом доходів для декларанта є не він сам, а особа, яка розрахувалася з ним за це майно.

 

Правочини

Декларанти вказують «в правочинах» продаж майна, а доходи від відчуження не зазначають.

 

Робота за сумісництвом

Декларанти вказують оплачувану роботу за сумісництвом, а дохід від неї ні. Проте, трапляються варіанти і навпаки.

 

Висновок

Помилки, які допустили декларанти, незначні. Однак, керівникам територіальних органів державних підприємств та структурних підрозділів Держлікслужби варто взяти до уваги та розробити план проведення наступних заходів:

Керівникам Служб в Одеській, Тернопільській областях, Відділу з управління персоналом Держлікслужби негайно повідомити НАЗК про не подачу декларацій від трьох осіб, зазначених в абзаці другому цього тексту, як таких, хто звільнився і не надав відповідний документ декларування.