Відділ державного ринкового нагляду за обігом медичних виробів

Відділ державного ринкового нагляду за обігом медичних виробів, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

 

Відділ державного ринкового нагляду за обігом медичних виробів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Відділ) у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Держлікслужбу, її наказами, а також Положенням про Відділ.