Відділ квотування та видачі дозволів на ввезення, вивезення або транзиту підконтрольних речовин

ФУНКЦІЇ 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: