Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Держлікслужби у І кварталі 2019 року

У І кварталі 2019 року до Держлікcлужби надійшло 164 звернення громадян. З усіх 164 звернень – 71% (116) складають заяви, 27% (44) – скарги, 2% (4) - пропозиції. З них безпосередньо (від громадян поштою) надійшло 85 (52%) звернень (з них електронною поштою – 34), з АПУ – 2 (1%), МОЗ України – 11 звернень (7%), через органи влади – 8 (5%), 56 (34%) звернень надійшло від державної установи «Урядовий контактний центр», на особистому прийомі – 2 (1%). Індивідуальні звернення становили 98% (161), колективні – 2% (3). Усього до Держлікслужби звернулося 291 громадянин.

За типом надходження звернення, що надійшли, є листами - 113 (69%), 51 – усні (31%).

За статевим розподілом авторів звернень, до Держлікслужби зверталося: чоловіків – 29% (84); жінок – 46% (133); звернення, стать яких не визначено – 25% (74).

Залишається достатньо високою активність громадян, які мають встановлені законодавством пільги. Зі зверненнями зверталися наступні категорії громадян, що потребують соціального захисту і підтримки:

 

До Держлікслужби протягом звітного періоду звернулося 33 пенсіонера.

Найбільшу кількість звернень зареєстровано від жителів м. Києва (54).

Основними питаннями, що порушувалися у зверненнях, надісланих до Держлікслужби, залишаються наступні:

При розгляді письмових звернень проводиться активна співпраця між структурними підрозділами Держлікслужби, територіальними органами Держлікслужби, а також іншими організаціями та установами.

Усі звернення громадян розглянуті Держлікслужбою у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян», а саме: надано 117 відповідей-роз'яснень; 9 звернень було надіслано на розгляд за належністю іншим установам; 8 - звернень, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»; 16 звернень - у стадії розгляду. З об'єктивних причин 14 звернень розглядались у термін більше 45 днів. Насамперед, це пов’язано з додержанням вимог частини десятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» відповідно до якої позапланова перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини дев’ятої цієї статті, здійснюється лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування. Крім того, за звітний період до Держлікслужби надійшло 3 дублетних звернення.

Особистий прийом громадян керівництвом Держлікслужби та посадовими особами структурних підрозділів проводиться згідно із затвердженим графіком. Інформація розміщена у приміщенні та на офіційному веб–сайті Держлікслужби.

Таким чином, одним з основних завдань Держлікслужби залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина, які є головними основами демократичної, соціально-правової держави.

 

Отримати файл