Делегація України взяла участь в роботі Комісії Європейської Фармакопеї на базі Європейського Директорату з якості лікарських засобів та охорони здоров'я Ради Європи

17-18 червня 2014 року делегація України, у складі заступника Голови Державної служби України з лікарських засобів Захараша Андрія Дмитровича взяла участь у роботі чергової 149 сесії Комісії Європейської Фармакопеї на базі Європейського Директорату з якості лікарських засобів та охорони здоров’я Ради Європи (EDQM) у м. Страсбург, Франція.

Отримана у ході засідання інформація надала можливість українським органам влади належним чином планувати свою діяльність з розробки та гармонізації Державної Фармакопеї України та проводити подальшу гармонізацію державних стандартів якості лікарських засобів з європейськими.

Зазначимо, що країнами-членами Ради Європи та деякими іншими державами підписана та ратифікована 22 липня 1964 року Конвенція про розробку Європейської фармакопеї з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї.

Конвенція розроблена Радою Європи з метою затвердження єдиних фармакопейних стандартів якості лікарських засобів, узгодження специфікацій лікарських речовин, які в їхньому первинному стані чи у вигляді фармацевтичних препаратів становлять загальний інтерес і мають важливість для народів Європи, розробки специфікацій лікарських речовин, що з’являються на ринку, поступового запровадження спільної для заінтересованих європейських країн фармакопеї.

Однак, Україна не була підписантом вищевказаного документу, що унеможливлювало повноцінну участь державних регуляторних органів у розробці європейських стандартів якості лікарських засобів.

20 листопада 2012 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня  2012 року № 5441-VI «Про приєднання України до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї», відповідно до якого Україна набула статусу члена Європейської Фармакопейної Комісії з правом голосу.

17 грудня 2012 року Постійне представництво України при Раді Європи надало Генеральному Секретареві Ради Європи документ про приєднання України до Європейської Конвенції з розробки Європейської фармакопеї із поправками, внесеними Протоколом від 16 листопада 1989 року, згідно якого Україна з 18 березня 2013 року стала постійним 38-м членом Європейської Фармакопеї.

Указом Президента України від 15 травня 2013 року № 266 «Про делегацію України для участі у засіданнях Комісії з європейської фармакопеї» затверджений склад делегації для участі у засіданнях Комісії з європейської фармакопеї.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року № 894 Державна служба України з лікарських засобів включена до Переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях.