Звіт про надану публічну інформацію у травні 2019 року

У травні 2019 року до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області надійшов один запит.

Запит надійшли у формі листа, поштою. За категорією запитувачів - запит надійшов від громадянина. За видами запитуваної інформації – інформація про товар (роботу, послугу).

Відповідь на запит надано у встановлений законодавством термін.