Звіт Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області про надану публічну інформацію за 5 місяців 2019 року

1 – запит на інформацію

  

За формою надходження запит надійшов:

0 – поштою;

1 – електронною поштою;

0 – особисто;

0 – телефоном/факсом

За категорією запитувачів розподілилися:

0 – від громадян (ФОП);

1 –  від юридичної особи.

За змістом запиту виду інформації:

  0-  інформація про товар (роботу, послугу)

  0 – правова інформація

  0 – податкова інформація

  1 –  статистична/соціологічна інформація

  0 –  інші види інформації