Звіт Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області про опрацювання інформаційних запитів за 2018 рік

На адресу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області упродовж звітного періоду надійшло 3 запити на отримання публічної інформації.

За формою надходження:

поштою – 2

електронною поштою – 1

За категорією запитувачів:

від юридичної особи – 1

об’єднання громадян – 2

За видами запитуваної інформації:

інші види інформації – 3

 

Запити, що надійшли на адресу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області було розглянуто та надано вичерпні відповіді та роз’яснення на запитувану інформацію у  строки, визначені  законом України «Про доступ до публічної  інформації».