Наказ від 21.06.2019 № 57-ОС "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА НАРКОТИКАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

21.06.2019

м. Вінниця

№ 57-ОС 

 

Про оголошення конкурсу
на зайняття вакантної посади
державної служби категорії «В»

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 648), керуючись п. 10.8 Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області, затвердженого наказом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 16.02.2017 р., № 173)

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області.
  2. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.
  3. Сектору управління персоналом:

3.1. надіслати в електронній формі до Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях наказ про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше, ніж протягом наступного дня з дня підписання цього наказу;

3.2. забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області у встановленому законодавством порядку.

  1. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник служби                                                                                                                                                             І. Котлінський

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії  «В»

головного спеціаліста відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснення державного контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, а саме: проведення планових, позапланових перевірок, участь у спільних перевірках з питань дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

2) здійснення державного контролю з питань забезпечення якості лікарських засобів у процесі їх ввезення на митну територію України;

3) проведення передліцензійної перевірки щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

4) здійснення відбору зразків лікарських засобів для проведення лабораторного контролю їх якості, при проведенні перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів;

5) здійснення державного ринкового нагляду, а саме: проведення у суб’єктів господарювання планових та позапланових перевірок відповідності продукції встановленим в технічних регламентах вимогам;

6) здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів;

7) отримання, аналіз, узагальнення інформації про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; збір та узагальнення інформації про стан справ у сфері протидії їх незаконному обігу, у сфері протидії наркозлочинності; збір і узагальнення інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів шляхом моніторингу ситуації;

8) виявлення умов та причин, що призводять до порушень у сфері легального обігу наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також незаконного їх обігу; здійснення профілактичної діяльності щодо попередження витоку у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; здійснення прогнозування розвитку ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

9) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до законодавства;

10) проведення роботи з розгляду листів, заяв і скарг громадян, громадських об’єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, з питань, що стосуються повноважень; підготовка відповідних проектів матеріалів;

11) виконання інших завдань за дорученням начальника, що забезпечують виконання завдань служби

Умови оплати праці

Посадовий оклад –  5110 грн.

- Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

- Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15" Питання оплати праці працівників державних органів"

- Надбавки та доплати (відповідно до статті 52, п.14 розділу ХІ Закону України „Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК).

 

Строк подання документів: документи приймаються з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби з 08 год. 30 хв. до 17 год. 15 хв. (в п’ятницю до 16 год. 00 хв.) по 8 липня 2019 року за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 к.711

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

18 липня 2019 року о 10:00 за адресою: 21032, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тхоржевська Лариса Олександрівна, тел.: (0432) 66-03-51, Tkhorzhevska_LO@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра, або бакалавра за спеціальністю: фармація, клінічна фармація

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп'ютером – рівень досвідченого користувача, вміння користуватись оргтехнікою, досвід роботи з програмними пакетами Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), вміння самостійно розв’язувати поставлені задачі, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети, уміння працювати в команді

3.

Необхідні особистісні якості

 

ініціативність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність, рішучість, неупередженість, гнучкість

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання

- Закону України «Про лікарські засоби»

- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

- Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

- Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

- Основи законодавства про охорону здоров’я

- Закону України « Про загальну безпечність нехарчової продукції»

-  Кодексу України про адміністративні правопорушення