Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

ФУНКЦІЇ

 

Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань: