Баланс та звіт про фінансові результати за І півріччя 2019 року Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2019 року

Баланс на 01.07.2019