Основні характеристики роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 1 півріччі 2019 року

Відповідно до Плану роботи на 2019 рік Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області (далі – Служба) інформує про здійснені заходи протягом 1 півріччя 2019 року.

Заходи щодо забезпечення державного контролю якості лікарських засобів:

Здійнено:

Встановлено:

Опрацьовано 24 повідомлення від уповноважених осіб суб’єктів господарювання стосовно 23 серій неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ЛЗ, заборонених розпорядженнями Держлікслужби про заборону (зупинення) виробництва, реалізації (торгівлі), зберігання та застосування ЛЗ, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що не відповідають вимогам, визначених відповідними нормативно-правовими актами.

Надано 3 відповіді на запити Управління СБУ в Закарпатській області з питань запобігання обігу неякісних, фальсифікованих лікарських засобів.

Заяв від суб’єктів господарювання на проведення контролю МІБП на відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів не надходило.

Заяв від суб’єктів господарювання про видачу висновку про якість ввезених в Україну лікарських засобів не надходило.

Погоджено 4 переліки внутрішньоаптечних заготовок, які виготовляються в аптечних закладах області.

Підготовлено та проведено 2 семінари для керівників та уповноважених осіб суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію, зберігання і застосування лікарських засобів:

Роз’яснення щодо повернення лікарських засобів до аптек та їх структурних підрозділів;

Створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм.

Заходи щодо ліцензування умов оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, контролю за дотриманням ліцензійних умов.

Здійснено 50 перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Всього перевірено 50 місць провадження діяльності, з них 45 аптек, 5 аптечних пунктів.

Здійснено 50 перевірок ліцензіатів:

За результатами здійснення заходів державного контролю (нагляду) за додержанням ліцензійних умов:

Заходи щодо державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.

Протягом звітного періоду спеціалісти Служби 4 рази залучались Держлікслужбою до здійснення заходів контролю щодо дотримання ліцензійних умов суб’єктами господарювання у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (згідно чинного законодавства).

Надано 1 відповідь на запит Управління СБУ в Закарпаитській області з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Службою здійснюється співпраця з правоохоронними органами відповідно до підписаного Меморандуму про співпрацю з Управлінням СБУ в Закарпатській області та ГУ Національної поліції в Закарпатській області.

Заходи з питань державного ринкового нагляду.

Здійснено 20 перевірок, з них:

Заходи з питань комунікацій

За звітний період на адресу Служби надійшов 1 запит на отримання публічної інформації, розгляд якого здійснювався у встановлені законодавством терміни, не допущено надання неповних, неоднозначних та необґрунтованих відповідей. Звернень громадян протягом звітного періоду не надходило. Інформацію про стан розгляду запитів, звернень громадян розміщено на суб-сайті Служби.

Висвітлення діяльності Служби здійснюється шляхом публікації інформаційних повідомлень, статей, інтерв’ю на суб-сайті Служби і в регіональних друкованих ЗМІ, інтернет-виданнях, а саме:

У звітному періоді здійснювалася робота з поглиблення професійних знань та навичок спеціалістів Служби шляхом проведення періодичного та спеціального навчання (23 засідання), частина яких проводилась, як внутрішні навчання (18 засідань), а частина (7 засідань), як зовнішні навчання з використанням телекомунікаційних засобів.

07.06.2019 року працівниками Державного архіву Закарпатської області проведено перевірку щодо ведення поточного діловодства та зберігання архівних документів в Службі. За результатами перевірки порушень не виявлено.

Керівник Служби приймав участь у нарадах ЗОДА, а також в колегіях департаменту охорони здоров’я ЗОДА.

Протягом звітного періоду було проведено 2 засідання атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області.