Довідка про опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у ІІІ кварталі 2019 року

Протягом ІІІ кварталу 2019 року в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба) зареєстровано та опрацьовано 39 запитів, що на 5 запитів більше ніж у звітному періоді (порівняно з відповідним періодом 2018 року). З усіх 39 запитів - 12 отримано поштою, ( 1 – з Національного агентства України з питань державної служби ), 26 надійшло на електронну пошту, та 1 – особисто.

1 запит надійшов, як до розпорядника інформації – з Національного агентства України з питань державної служби
За категорією запитувачів запити надійшли:
• від громадян – 11;
• від юридичних осіб – 19;
• від об'єднань громадян – 8;
• від представників ЗМІ – 1.

Всі запити на інформацію розглянуті та виконані у встановлений законодавством термін, у тому числі:
• задоволено – 35;
• надіслано належним розпорядникам інформації з одночасним повідомленням про це запитувача – 1;
• у стадії розгляду – 3.
Найбільша кількість запитів надійшло з Сумської області – 15 запитів (38%).
З не зазначеною адресою – 5 запитів (13 %).

За видами запитуваної інформації запити поділяються:
• Інформація про товар (роботу, послугу) – 34;
• Статистична інформація –2;
• Інші види інформації – 3.

Постійно проводиться робота щодо недопущення порушення виконавської дисципліни, а саме: щотижнево для відповідальних виконавців надається інформація – нагадування про запити на інформацію, термін розгляду яких збігає на поточному тижні.
Отже, Держлікслужба і надалі здійснюватиме роботу щодо забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Завантажити довідку