Перелік ліцензіатів, щодо яких 31.10.2019 Держлікслужбою прийняті рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

1.Приватне підприємство аптека "Дитяча"

Ліцензія: б/н від 10.06.2016, видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів від 10.06.2016 № 573 на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Підстава анулювання: Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування від 30.10.2019 № 56/5-ОР.

2. Фізична особа - підприємець Натяжко Ганна Вікторівна

Ліцензія: № АВ599657 від 25.09.2012, видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів від 25.09.2012 № 816, на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Підстава анулювання: Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування від 25.10.2019 № 59/16-ОР.

3. Фізична особа - підприємець Гаврищишен Іван Михайлович

Ліцензія: № АЕ637327 від 27.03.2015, видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів від 27.03.2015 № 225, на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Підстава анулювання: Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування від 30.10.2019 № 59/21-ОР.