План роботи Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2013 рік

ПЛАН РОБОТИ

Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2013 рік

 

з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

1.

Проведення спеціальної перевірки, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто, при працевлаштуванні кандидатів, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави

протягом року

2.

Ознайомлення під підпис всіх співробітників при прийнятті на службу з попередженнями про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

протягом року

3.

Обов’язкова подача декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік працівниками Служби, уповноваженими на виконання функцій держави.

до 1 квітня

4.

Виконання вимог щодо прозорості інформації: надання за запитами фізичних або юридичних осіб інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом.

протягом року

5.

Проведення навчань з керівництвом та спеціалістами служби на яких розглядатимуться питання щодо профілактики корупційних діянь, вивчення нормативно-правових актів, що стосуються державної антикорупційної політики Законів України  «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

щомісячно

6.

Участь спеціалістів служби в навчальних семінарах з питань запобігання та протидії корупції

протягом року

7.

Проведення атестації спеціалістів служби на предмет знання  Законів України  «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

квітень

8.

Оформлення на дошці офіційної інформації Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області Антикорупційного кутку та Антикорупційної скриньки для залучення громадськості до участі у запобігання та протидії корупції та інформування населення щодо реалізації державної антикорупційної політики

лютий