План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2019 році

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2019 році

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів, тренінгів, з працівниками Служби, щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та інших питань фінансового контролю.

Постійно

Начальник служби;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

1.2.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

1.3

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб-сайту Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо
осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних   посад працівників Служби.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

2.4

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «відомості обліку конфлікту інтересів»

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

2.5

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі.Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті Служби.

30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

2.6

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби.

15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу; Головний спеціаліст з питань персоналу

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Посадові особи Служби

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу; Головний спеціаліст-юрисконсульт