План заходів щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2019 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ

 щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2019 рік

 

з\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

   1.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції у Службі на 2020 рік

Головний спеціаліст з питань персоналу

До 30 грудня 2019 року

 

   2.

Підготовка звіту про стан виконання Плану антикорупційних заходів на 2018 рік та оприлюднення на веб-сайті Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Січень 2019

 

   3.

Забезпечення участі державних службовців Служби у навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби, щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

 

   4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Протягом року

 

   5.

Участь у тренінгах щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

Головний спеціаліст з питань персоналу

Січень – березень

 

   6.

Участь у експертизі проектів нормативних документів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Постійно

 

 

   7.

Участь у перевірці е-декларацій на своєчасність подання

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

 

   8.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” веб-сайту Служби

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом року

 

   9.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом року

 

  10.

Перевірка е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

В день подання декларацій

 

  11.

Планування та організація проведення  навчань з працівниками Служби  по  вивченню антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

 

 12.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення (в разі наявності)

Посадові особи Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

 

 13. 

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (в разі наявності)

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

 

 14.  

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

 

 15.

Письмове повідомлення начальника Служби, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

 

 15.

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст – юрисконсульт

У разі необхідності

 

 16. 

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими у сфері протидії корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно