План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2017 рік

ПЛАН

роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області  з питань запобігання та виявлення корупції на 2017 рік

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в   курсах підвищення кваліфікації

Відповідно до плану (графіку) відповідних органів

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.2.

Проведення навчальних семінарів, з працівниками служби  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

січень – квітень 2017 року

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.5.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Держлікслужби України

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2. Превентивні антикорупційні заходи.

2.1.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.4.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції служби.

До 30 грудня

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби.

15 березня

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.3.

Участь у внутрішньому аудиті в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держлікслужби.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.5.

Письмове повідомлення Начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.6.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.7.

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупціиноі політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

4.2.

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у разі проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до служби.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу