Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 13.11.2019

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧЕРВОНОГРИГОРІВКА, ВУЛИЦЯ ЯРМОРОЧНА, БУДИНОК 31А/1

Ідентифікаційний код: 05494716

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі-Закон) у зв’язку з тим, що:
            - у заяві про отримання ліцензії, у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази), дозволі Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі -  дозвіл Національної поліції) наявні розбіжності місцезнаходження юридичної особи з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
            Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів      України   від     06.04.2016    № 282 (далі – Ліцензійні  умови),  та повторно

звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 08.11.2019 №1327/19

2.  УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО УМАНЬ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 00493787

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - заява    про     отримання   ліцензії    не    відповідає    вимогам    Ліцензійних умов відсутня дата підпису.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.11.2019 №1332/19

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ТРОЛЕЙБУСНА, БУДИНОК 14

Ідентифікаційний код: 02001280

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 не повністю  (відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення»)  та не чітко зазначені  назви  об’єктів  та приміщень,  де буде здійснюватися діяльність з обігу

підконтрольних речовин.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.11.2019 №1333/19

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР"

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ПАШКОВСЬКОГО, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 05493183

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

  - у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3  зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР,  не повністю  (відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення»)  та не чітко зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин, не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню "реалізація (відпуск)".           

 Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 11.11.2019 №1336/19

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОУНСЕНД"

Місцезнаходження:

М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА ГУЦАЛА, БУДИНОК 4, ОФІС 24

Ідентифікаційний код: 41769323

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          -  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній дозвіл Національної поліції);
          - в   заяві   про отримання    ліцензії   та  у відомостях не зазначено списки та таблиці підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;        

          - довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка наркологічного огляду)   на  Куліш Тетяну Василівну не відповідає пункту 6 Ліцензійних умов;         

           - не   надано довідки про проходження     наркологічного   огляду    та   довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним   обігом   наркотичних   засобів,   психотропних  речовин і прекурсорів,   у  тому  числі  вчинених  за

межами України (далі – довідка МВС) на Радіонова А.В.     

             Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.11.2019 №1338/19

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТАСАН"

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, БУДИНОК 118, ПРИМІЩЕННЯ 101

Ідентифікаційний код: 42761325

            Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - не   надано довідки   про  проходження  наркологічного огляду  та довідки МВС на керівника.
             Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 12.11.2019 №1341/19

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ"

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КРАСНОПІЛЛЯ, ВУЛИЦЯ МЕЗЕНІВСЬКА,  БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 14024470

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - в заяві про отримання ліцензії  відсутня дата підпису;         

- у   відомостях про стан матеріально-технічної бази  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності "перевезення" , не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані,    не  прошиті,   не   засвідчені  підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання  

(за наявності)).
             Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування. 

Реєстраційний номер заяви від 12.11.2019 №1342/19

8.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕПРИЦЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕПРИК, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 25913368

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - заява на отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов;
          - відомості про   стан   матеріально-технічної   бази     Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані,    не   прошиті,  не  засвідчені   підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)).
             Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування. 


Реєстраційний номер заяви від 12.11.2019 №1344/19

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦУМАНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЦУМАНЬ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 01982844

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         - в заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено орган ліцензування;     

          - відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи-підприємця, для зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

          - у відомостях    про    стан    матеріально-технічної   бази    не  вірно зазначено орган ліцензування.
            Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.11.2019 №1345/19

10.  "МАГАЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК - ІНТЕРНАТ"

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАГАЛА, ВУЛИЦЯ ГРІГОРІЯ НАНДРІША, БУДИНОК 77

Ідентифікаційний код: 03190018

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - заява    про   отримання   ліцензії   не відповідає встановленій Ліцензійними умовами формі;      

            - у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня в пункті 3 не зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин,   в   пункті   4   відсутній   номер та дата наказу на осіб, що будуть мати доступ до роботи з підконтрольними речовинами.

             Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.11.2019 №1348/19

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 114

Ідентифікаційний код: 01993305

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

          - відомості про стан матеріально-технічної   не  відповідають  Ліцензійним умовам  (відсутній підпис керівника), в пункті 4 не зазаначено лікарів (відповідно пункту 26 постанови  КМУ від 13.05.2013 №333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим здійснюється лікуючим лікарем).

             Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.11.2019 №1355/19

12.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗІ СТАЦІОНАРОМ" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА ФЕДЕНКА, БУДИНОК 1 Д

Ідентифікаційний код: 01986244

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

         - в пункті 3 відомостей зазначений вид господарської діяльності "видача" не підлягає ліцензуванню;

         - некоректно   зазначено   об'єкти   та   приміщення,   де   будуть   здійснюватись види

господарської діяльності "використання".
            Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 13.11.2019 №1357/19

13.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СУПРУНІВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 1-В

Ідентифікаційний код: 01999709

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної   особи   підприємця,   для  зайняття діяльністю у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
             Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 13.11.2019 №1358/19

14.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №17" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КАТКОВА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 01986351

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            -в пункті 3 відомостейпро стан матеріально-технічної бази, зазначені об'єкти на вид господарської діяльності "зберігання" не погоджені дозволом Національної поліції.
             Запропонувати    привести    діяльність   у   відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 13.11.2019 №1360/19

Всього: 14