Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 27.12.2019

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій

на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів

залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРИСЛАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БЕРИСЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО БЕРИСЛАВ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУДИНОК 124

Ідентифікаційний код: 02003913

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку

з тим, що:

             - заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам постанови Ліцензійних умов, провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого     постановою    Кабінету   Міністрів     України    від    06.04.2016    №  282   (далі – Ліцензійні  умови) складена не за встановленою формою,  не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію;
           - відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі відомості про стан матеріально-технічної бази)   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), складені не за встановленою формою, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення»
        Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  

та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.12.2019 №1626/19

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАЛЬЧЕНКИ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 36897937

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

  - заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов, не зазначено найменування  юридичної особи, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначено види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 

- в дозволі Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції) зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР);

-  сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду  на співробітника Щетиніну Н.М. не відповідає вимогам форми первинної облікової документації №140/о затвердженої наказом МОЗ України 08.07.2013 р. № 583;
             - у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3  відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення»  та не  зазначені види господарської діяльності, які будуть здійснюватися в зазначених приміщеннях.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.12.2019 №1627/19

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" РОЗІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., РОЗІВСЬКИЙ РАЙОН,  СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ РОЗІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 122

Ідентифікаційний код: 19282254

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - заява   про   отримання   ліцензії  та  відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійним умов (складені не за встановленою формою).
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 23.12.2019 №1633/19

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 160

Ідентифікаційний код: 38510035

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

-  в заяві про отримання ліцензії та в пункті 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази список I таблиці 4 не погоджено дозволом Національної поліції;
            - в пункті 3 відомостей зазначені місця провадження діяльності не погоджені дозволом  Національної поліції, в пункті 3 об'єкти та приміщення на вид господарської діяльності " зберігання" зазначені некоректно та не погоджені дозволом Національної поліції;

- в заяві про отримання ліцензії місця провадження діяльності зазначені не в повному обсязі;

 - довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі довідка про проходження наркологічного огляду) на  Балій О.В. не відповідає пункту 6 Ліцензійних умов;

- сертифікати  про проходження  наркологічного огляду на співробітників зазначених в пункті 3 за №310-329 не відповідають вимогам форми первинної облікової документації № 140/о, затвердженої наказом МОЗ України 08.07.2013№ 583.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.12.2019 №1642/19

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 11" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ГАННИ БАРВІНОК, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01983944

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону

у зв’язку з тим, що:

- в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази об'єкти і приміщення не в повному обсязі погоджені дозволом Національної поліції на вид діяльності "зберігання"
        

  -відсутня довідка про проходження наркологічного огляду на керівника.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.12.2019 №1643/19

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ НОВАКІВСЬКОГО, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 25065503

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону

у зв’язку з тим, що:
           - надано не повний пакет документів (відсутній опис); 

          -  в заяві про отримання ліцензії не зазначено місцезнаходження юридичної особи;
          - відсутня довідка про проходження наркологічного огляду на Романчук О.Д.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.12.2019 №1648/19

Всього: 6