Аналітична довідка про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області за період з 02.01.2019 по 28.12.2019

     На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області (далі – Служба) проводиться системна робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав громадян та запобігання у подальшому таких порушень.

    Протягом 2019 року до Служби надійшло 6 звернення громадян, що відповідає кількості звернень за 2018 рік.

Характеристика звернень:

Основні питання, що порушувалися у зверненнях:

- питання медичних виробів;

- питання порушення ліцензійних умов;

- питання роботи аптечних закладів;

- питання якості лікарських засобів.

    Звернення розглянуті Службою всебічно та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». У ході розгляду звернень були проведені 2 позапланові перевірки суб’єктів господарювання; заявникам надано роз’яснення. Одне звернення знаходиться у стадії розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Особистий прийом громадян керівництвом Служби проводиться згідно із затвердженим графіком. Протягом 2019 року проведено 6 особистих прийомів. Інформація щодо особистого прийому розміщена у приміщенні та на офіційному веб-сайті територіального органу.

Одним з основних завдань Служби й надалі залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина, які є головними основами демократичної, соціально-правової держави.

Протягом звітного періоду випадків неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами щодо розгляду звернень громадян не було