Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області у IV кварталі 2019 року

Протягом ІV кварталу 2019 року до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області надійшло та було опрацьовано 6 звернень громадян. З них 1 звернення надійшло від КБУ «Обласний контактний центр» Полтавської обласної ради, 2 звернення надійшло від громадян поштою, 2 через засоби масової інформації, 1 звернення надійшло від Держлікслужби. Індивідуальних звернень було - 6, колективних – 0. Повторних звернень - 0.
Порівнюючи кількість звернень отриманих у ІV кварталі 2019 року та у ІV кварталі 2018 року спостерігається збільшення кількості звернень громадян. Так, у ІV кварталі 2019 року на розгляд надійшло 6 звернень, а це на 3 звернення більше ніж на ІV квартал 2018 року.
Статистичний аналіз змісту звернень дає можливість визначити найгостріші проблемні питання, які порушують громадяни у своїх заявах та скаргах , а саме:
- питання якості лікарських засобів (4);
- питання порушення ліцензійних умов (2);
Анонімні звернення громадян або звернення без підпису, що ускладнюють їх розгляд та унеможливлюють надання кваліфікованої відповіді заявнику по суті справи до Служби не надходили.
Організація роботи зі зверненнями громадян систематично розглядається на нарадах керівництва з працівниками Служби.
Відповідальною особою за зверненнями громадян відпрацьована схема нагадувань та попереджень про терміни виконання звернень громадян.
З метою обов'язкового дотримання строків виконання розгляду звернень громадян, визначених законодавством, працівники Служби були ознайомлені під підпис з витягом із Закону України «Про звернення громадян» - стаття 5 «Вимоги до звернення» та стаття 7 «Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення».