Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за ІV квартал 2019 року

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та ґрунтування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у Державній службі з лікарських засобів у Дніпропетровській області було проаналізовано роботу зі зверненнями громадян за період з 01.10.2019року по 31.12.2019 року.

У четвертому кварталі 2019 року до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області надійшло та було опрацьовано 9 звернень громадян, у тому числі:

З них безпосередньо:

Від інших органів, установ та організацій звернення не надходили.

Більшість отриманих звернень громадян  потребували здійснення позапланової перевірки місць провадження діяльності суб’єктів господарювання. Всі заяви та звернення, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області, були уважно розглянуто, проведено розслідування щодо фактів викладених у зверненнях та надано обґрунтовані відповіді і роз’яснення в межах своєї компетенції в строки відповідно діючому законодавству України.

Порівняльна характеристика кількості звернень громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області у четвертому кварталі 2018 року та у четвертому кварталі 2019 року.

Аналіз змісту звернень дає можливість визначати найгостріші проблемні питання, які порушують громадяни у своїх заявах та скаргах.

У четвертому кварталі 2019 року громадяни зверталися з наступних питань.

- щодо якості лікарських засобів;

-щодо роботи центрального органу виконавчої влади;

- щодо незаконного обігу підконтрольних речовин;

- щодо обігу медичного виробу.

При розгляді звернень проводиться активна співпраця з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, правоохоронним органами, органами виконавчої влади та громадськими організаціями. Питання громадян, які не входили до компетенції Служби перенаправлялись для вжиття заходів згідно ст. 7 Закону України «Про звернення громадян»  до розгляду відповідним установам та організаціям до наданих ним повноважень за належністю.

Постійно проводиться робота, спрямована на дотримання термінів розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих відповідей на звернення, на належне виконання резолюцій керівництва, перевіряється стан опрацювання виконавцями контрольних документів. Стан роботи зі зверненнями громадян щокварталу розглядається на оперативних нарадах керівництвом з працівниками служби. Контроль за вчасним та повним розглядом звернень громадян з метою забезпечення вимог законодавства та якісного задоволення обґрунтованих потреб громадян є важливою ділянкою роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області.

Отримати файл