Звіт про роботу із зверненнями громадян у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області за ІV квартал 2019 року

У ІV кварталі 2019 року до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області звернення громадян не надходили.

Організація роботи зі зверненнями громадян систематично розглядаються на робочих нарадах Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Щоквартально інформація про стан розгляду звернення громадян направлялась до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.