Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області за 2019 рік

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

__________________Ігор МІЛІНЧУК

 «15» січня 2020 р.

 

 

 

ЗВІТ
про виконання Плану
заходів щодо запобігання та виявлення корупції в
Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області за 2019 рік

 

№ п/п

Зміст заходи

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1.

2.

3.

4.

5.

І. Заходи з питань запобігання та виявлення корупції

1.

Проведення навчання, роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Підвищення кваліфікації відповідно Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564

Відповідно до плану (графіку)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році 3 державних службовці пройшли навчання за програмою тематичного короткострокового семінару/тренінгу "Актуальні питання діяльності управлінь персоналом в умовах реалізації Закону України "Про державну службу" в Хмельницькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у 2019 році пройшла підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами на теми: "Фінансовий контроль - проблемні аспекти", "Запобігання та виявлення корупції - практика застосування", організоване Українською школою урядування за участю представників НАЗК.

У 2019 році державні службовці Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області пройшли підвищення кваліфікації з питань пов'язаних із запобігання корупції шляхом самоосвіти з використання онлайн - ресурсів, зокрема дистанційного навчання  на сайті "ПРОМЕТЕУС" на теми:

Декларуй доброчесно - 7 державних службовців; Боротьба з корупцією - 5 державних службовців; Конфлікт інтересів треба знати. Від теорії до практики – 5 державних службовців; Дослідження корупції. Як це працює – 2 державних службовці.

1.2.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно, двічі на місяць

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році двічі на місяць проводились внутрішні навчання (всього 24 навчання) з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо роз’яснень норм антикорупційного законодавства.

1.3.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз'яснення положень Закону України "Про запобігання корупції"

Постійно, у випадку проведення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Працівники Служби

У 2019 році Держлікслужбою не проводились відео-конференції щодо роз'яснень положень Закону України "Про запобігання корупції".

1.4.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

Січень – квітень

2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом січня-квітня 2019 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу надавались індивідуальні роз’яснення державним службовцям щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Працівники Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області були ознайомлені з матеріалами, розробленими Національним агентством з питань запобігання корупції, а саме з рекомендаціями до чергового етапу електронного декларування з 01.01.2019 із поширеними запитаннями при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із відповідальністю за подання недостовірних відомостей, із відображенням доходів та подарунків у декларації, із повідомленням про суттєві зміни в майновому стані, із видатками і правочинами, як повинні бути відображені у декларації.

1.5.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби щодо роз'яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2019 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу на звернення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області надавались індивідуальні консультації щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб-сайту Державної служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Розділ "Запобігання проявам корупції" офіційного сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області розміщено за наступним посиланням dls.gov.ua/хмельницька-область/запобігання-проявам-корупції/. У 2019 році переглядались матеріали, що розміщено у зазначеному розділі.

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст - юрисконсульт

У 2019 році в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не розроблялись проекти нормативно-правових актів, які відповідно до статті 55 Закону України "Про запобігання корупції" підлягають антикорупційній експертизі.

2.2.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України "Про державну службу та "Про запобігання корупції"

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області оголошувались конкурси на зайняття вакантних посад головного спеціаліста – юрисконсульта, головного спеціаліста відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Конкурси не відбулися у зв’язку з відсутністю кандидатів на участь у конкурсах, а тому попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України "Про державну службу та "Про запобігання корупції" не здійснювались.

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області оголошувались конкурси на зайняття вакантних посад головного спеціаліста – юрисконсульта, головного спеціаліста відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Конкурси не відбулися у зв’язку з відсутністю кандидатів на участь у конкурсах, а тому заходи щодо виконання Закону України "Про очищення влади", постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" не здійснювались.

2.4.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області оголошувались конкурси на зайняття вакантних посад головного спеціаліста – юрисконсульта, головного спеціаліста відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Конкурс оголошено з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу", Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2016 року № 246.

В роботі конкурсної комісії прийняли участь уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу.

2.5.

Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі на 2020 рік

до 31 грудня 2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

План заходів щодо запобігання корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2020 рік розроблено, затверджено 27 грудня 2019 року.

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2018 рік

до 15 березня 2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Звіт про виконання Плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо запобігання та виявлення корупції за 2018 рік затверджений 29 грудня 2018 року та розміщено 12 березня 2019 року на офіційному вебсайті у розділі "Запобігання проявам корупції" за наступним посиланням dls.gov.ua/report_coruption/звіт-про-виконання-плану-заходів-щодо-26/.

 

Здійснення контролю за  дотримання антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про публічні закупівлі", враховуючи, що вартість закупівлі товарів, послуг за 2019 рік не перевищували 200 тис. грн, а робіт 1,5 млн грн, засідання тендерного комітету або уповноваженої особи не проводились.

3.2

Перевірка своєчасного подання працівниками Державної служби декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Державними службовцями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області вчасно (до 1 квітня 2019 року) подано електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

3.3.

Перевірка декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація була подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У поданих державними службовцями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік конфлікту інтересів суб’єктів декларування не виявлено.

3.4.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році працівник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, що звільнився, подав декларацію у день звільнення.

3.5.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році випадків порушення вимог антикорупційного законодавства (вчинення корупційного правопорушення) працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не виявлено, інформація про такі випадки до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не надходила.

3.6.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками Державної служби вимог антикорупційного законодавства та Закону України «Про державну службу»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році випадків недодержання вимог антикорупційного законодавства та Закону України "Про державну службу" працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не виявлено, інформація про такі випадки до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не надходила, а тому службові розслідування (перевірки) не проводились.

3.7.

Письмове повідомлення начальника служби та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році у діях працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області ознак корупційних правопорушень не виявлено, інформація про корупційні правопорушення до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не надходила. У зв’язку з чим начальник служби та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції письмово не повідомлялись.

3.8.

Ведення обліку працівників Державної служби, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році працівники Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень не притягались.

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2019 році в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області проведено моніторинг на наявність конфлікту інтересів (реального чи потенційного). За результатами моніторингу Голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби проінформовано про виявлені потенційні конфлікти інтересів у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області та запропоновано шляхи їх усунення. У Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. Також проведено оцінення корупційних ризиків та складено Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, яку надіслано головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби. Інформації, запити тощо від підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області у 2019 році не надходили.

           

 

 

Уповноважена особа

з питань запобігання та виявлення корупції                                      Оксана ЧЕРНИШОВА