Основні характеристики роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області протягом 2019 року

Відповідно до Плану роботи на 2019 рік Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області (далі – Служба) інформує про здійснені заходи протягом 2019 року.

Заходи щодо забезпечення державного контролю якості лікарських засобів:

Здійнено:

У напрямку здійснення лабораторного аналізу якості серій лікарських засобів, Службою у 2019 році:

Крім цього протягом 2019 року Службою видано:

        Здійснення державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів щодо медичних виробів.

         Протягом 2019 року Службою здійснено 32 планових та 1 позапланових заходів державного ринкового нагляду щодо медичних виробів. За результатами здійснених заходів складено 33 акти, прийнято 4 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, на  2 суб’єктів господарювання накладено штрафних санкцій у розмірі 11050  грн.

         Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог Ліцензійних умов.

          Службою здійснено перевірки дотримання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження  господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема здійснено 81 планову перевірку, у тому числі за місцями провадження господарської діяльності:

За результатами перевірок:

Службою здійснено 1 позапланову перевірку, у тому числі за місцями провадження діяльності:

За результатами перевірки:

Службою здійснено 87 позапланових передліцензійних перевірок, у тому числі за місцями провадження діяльності:

За результатами  перевірок  Держлікслужбою України прийнято рішення:

Протягом звітного періоду спеціалісти Служби 9 разів залучались Держлікслужбою України до здійснення заходів контролю щодо дотримання ліцензійних умов суб’єктами господарювання у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (згідно чинного законодавства), у тому числі за місцями провадження діяльності:

Надано 7 відповідей на запити  правоохоронних та митних органів Закарпатської області.

Протягом звітного періоду надано 2 відповіді Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України з питань реєстрації медичних імунобіологічних препаратів.

Заяв від суб’єктів господарювання про видачу висновку про якість ввезених в Україну лікарських засобів не надходило.

Погоджено 4 переліки внутрішньоаптечних заготовок, які виготовляються в аптечних закладах області.

Підготовлено та проведено 4 семінари для керівників та уповноважених осіб суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію, зберігання і застосування лікарських засобів:

За звітний період на адресу Служби надійшов 1 запит на отримання публічної інформації, розгляд якого здійснювався у встановлені законодавством терміни, не допущено надання неповних, неоднозначних та необґрунтованих відповідей. Звернень громадян протягом звітного періоду не надходило. Інформацію про стан розгляду запитів, звернень громадян розміщено на суб-сайті Служби.

Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області.

У звітному періоді здійснювалася робота з поглиблення професійних знань та навичок спеціалістів Служби шляхом проведення періодичного та спеціального навчання (54 засідання), частина яких проводилась, як внутрішні навчання (38 засідань), а частина (16 засідань), як зовнішні навчання з використанням телекомунікаційних засобів.