Звіт виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2019 році

ЗВІТ

виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2019 році 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Прийняття участі у навчальних семінарах, відео-конференціях уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, та інших територіальних органів щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби регулярно приймали участь у навчальних семінарах, відео-конференціях уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

1.2.

 

Прийняття участі у проведені тренінгів уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та інших територіальних органів щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

 

Січень – квітень 2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби приймали участь у тренінгу, що проводився уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

1.3.

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Виконано. Протягом року було проведено 12 внутрішніх навчань з працівниками

 

 

1.4.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

 

 

1.5.

Надавати консультації, щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області(далі - Служб.

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Систематично з працівникам Служби надавались консультації, щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

Працівникам які знаходять у відпустках були направлені листи з роз’ясненнями змін антикорупційного законодавства які відбулися впродовж жовтня-грудня 2019 року.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття

посад державних службовців, про спеціальні обмеження,

встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби.

Службою у 2019 році не проводились конкурси на  зайняття  посад державної служби.

 

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби.

Спеціальна перевірка відомостей не проводилась у зв’язку з тим, що Службою у 2019 році не проводились конкурси на  зайняття  посад державної служби.

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад

працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби.

Службою у 2019 році не проводились конкурси на  заміщення вакантних  посад державної служби.

 

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання

корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. План розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби 26.12.2019 року.

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо

запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Звіт виконання плану заходів щодо

запобігання корупції за 2018 рік оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби 30.12.2018 року.

2.6.

Вживати заходи щодо недопущення потенційних чи реальних конфліктів інтересів, що пов’язані з виконанням контрольно-дозвільних та господарських функцій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Відповідні заходи проведено.

2.7.

Вживати заходи у разі виявлення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути

За потребою

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Відповідні заходи проведено.

 

 

 

 

2.8

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В продовж року було проведено експертизи проектів наказів що розробляються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

-308 проектів наказів з особового складу;

-141 проектів наказів з основної діяльності.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст з питань 

персоналу; Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2019 році своєчасно.

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Відповідна перевірка проведена.

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби у 2019 році.

3.4.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, головного спеціаліста з питань запобігання та

виявлення корупції Держлікслужби та спеціально

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі

встановлення за результатами перевірок ознак корупційних

правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби у 2019 році.

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання

корупції».

 

 

 

Постійно

Комісійно; Головний спеціаліст з питань персоналу

Не було потреби у 2019 році.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення

корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.