Аналітична довідка про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у І кварталі 2020 року

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області здійснювались заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань.

У І кварталі 2020 року до Служби надійшло та було опрацьовано 35 звернень громадян, що на 21 звернення більше ніж у звітному періоді порівняно з відповідним періодом 2019 року.

З усіх 35 звернень - 33 (94%) складають заяви, 2 (6%) скарги. З них безпосередньо (від громадян поштою) надійшло – 5 звернень (14%), (від громадян на особистому прийомі) - 3 звернення (9%), 20 звернень (57%) надійшло від Харківської обласної держадміністрації, 5 звернень (14%) направлено для розгляду з Держлікслужби, 2 звернення (6%) надійшло від інших організацій. 32 звернення були первинні та індивідуальні, 1 звернення –колективне. 15 звернень надійшло від громадян, що потребують соціального захисту і підтримки, а саме за соціальним станом –  пенсіонери -13; за категорією: інвалід 2 гр. -7, інвалід    1 гр. - 1, інвалід 3 гр .- 1; ветеран праці – 3. За статевим розподілом авторів звернень, до Служби зверталося: чоловіків - 15; жінок - 20.

Питання, які порушували  громадяни у своїх заявах та скаргах були:

-         щодо якості лікарських засобів – 9;

-         щодо порушення ліцензійних умов в аптечних закладах – 5;

-         щодо роботи аптечних закладів – 9;

-         інші питання – 12.

У ході  розгляду звернень громадян, було здійснено 8 позапланових перевірок суб’єктів господарювання у Харківській області.

Всі звернення громадян розглянуті Службою у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». Із загальної кількості опрацьованих звернень громадянам надано 26 відповідей - роз'яснень за звітний період, 3 звернення направлено за належністю у інші відомства, 6 звернень залишились невирішеними на 1 число квітня.

Постійно проводиться робота, спрямована на дотримання термінів розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих відповідей на звернення, на належне виконання резолюцій керівництва, перевіряється стан опрацювання виконавцями контрольних документів. Стан роботи зі зверненнями громадян щокварталу розглядається на оперативних нарадах керівництвом з працівниками служби. Контроль за вчасним та повним розглядом звернень громадян з метою забезпечення вимог законодавства та якісного задоволення обґрунтованих потреб громадян є важливою ділянкою роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області.

Отримати довідку