Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у ІІ кварталі 2020 року

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області здійснювались заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань.

У ІІ кварталі 2020 року до Служби надійшло та було опрацьовано 95 звернень громадян.

З усіх 95 звернень – 65 (69%) - складають заяви, 26 (27%) – скарги, 4 (4%) пропозиції. З них безпосередньо (від громадян поштою) надійшло – 1 звернення (1%), (від громадян за телефоном) - 1 звернення (1%), 93 звернення (98%) надійшло від Харківської обласної державної адміністрації. Всі звернення були первинні та індивідуальні.

Отримані звернення розподіляються за типом надходження: листи – 94 (99%), усне – 1 (1%)

За статевим розподілом авторів звернень, до Служби  зверталося: чоловіків – 29% (28); жінок – 71% (67).

40 звернень надійшло від громадян, що потребують соціального захисту і підтримки, а саме: за соціальним станом – пенсіонери -34, за категоріями:

учасник бойових дій -1,

дитина війни-6,

 особа з інвалідністю 1 групи -1,

особа з інвалідністю 2 групи.-3,

особа з інвалідністю 3 групи -3,

 одинока мати -1, 

ветеран праці – 3,

безробітний -2.

Питання, які порушували  громадяни у своїх зверненнях були:

- економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво – 13;

- охорона здоров’я –59;

- обіг лікарських засобів -1;

- порушення ліцензійних умов в аптечних закладах -1;

- питання роботи аптечних закладів -19;

- інше – 2.

У ході розгляду звернень громадян, було здійснено 2 позапланові перевірки суб’єктів господарювання в Харківській області.

Всі звернення громадян розглянуті Службою у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». Із загальної кількості опрацьованих звернень громадянам надано 75 відповідей - роз'яснень за звітний період, 6 відповідей - роз'яснень на звернення, які надійшли у І кварталі 2020 року, 19 звернень направлено за належністю в інші відомства, 1 звернення залишилось невирішеним на 1 число липня.

Постійно проводиться робота, спрямована на дотримання термінів розгляду звернень громадян, надання обґрунтованих відповідей на звернення, на належне виконання резолюцій керівництва, перевіряється стан опрацювання виконавцями контрольних документів. Стан роботи зі зверненнями громадян щокварталу розглядається на оперативних нарадах керівництвом з працівниками служби. Контроль за вчасним та повним розглядом звернень громадян з метою забезпечення вимог законодавства та якісного задоволення обґрунтованих потреб громадян є важливою ділянкою роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області.