Перелік ліцензіатів, щодо яких 02 липня 2020 року Держлікслужбою прийняті рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

1. Фізична особа - підприємець Пономарьов Олександр Анатолійович

Ліцензія: б/н від 19.02.2018, видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 19.02.2018 № 151 на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Підстава анулювання: Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування від 26.06.2020 № 16/3-ОР

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ"

Ліцензія: б/н від 27.07.2017, видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 27.07.2017 № 741 на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами

Підстава анулювання: Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування від 01.07.2020 № 34-О