Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 09.07.2020

Перелік суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕРШАНС"

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛ.ИЦЯ РАЙДУЖНА,  БУДИНОК 6

 

Ідентифікаційний код: 16308042

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:


- надано копію довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - довідка про проходження наркологічного огляду) на співробітника Головатюк М.В. (не відповідає вимогам пункту 6  Ліцензійних умов);

- заява  про отримання ліцензії не  містить даних, які обов'язково вносяться до неї (не вірно зазначена організаційно-правова форма, не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб'єкта господарювання, відсутні назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи);
- у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази)  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на які суб'єкт господарювання має намір отримати   ліцензію,   в   пункті  3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».

Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 02.07.2020 №867/20

 

2.  ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРОЛІЯПРОДУКТ"

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЗІНЬКІВ, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, БУДИНОК 146

 

Ідентифікаційний код: 00687267

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

-  надано не повний пакет  документів,  що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).

- відсутня  довідка  про проходження   наркологічного огляду   на   Ростовецьку І.І. та Костенко О.І.       

 - відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності),  в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення» ,  використання, зберігання, реалізація (відпуск) прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку (крім лікарських засобів),  персонал, що буде мати доступ до роботи, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відповідає п.п. 7 п. 31  Ліцензійних умов.
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 02.07.2020 №868/20

 

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР ГВАРДІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 142

 

Ідентифікаційний код: 05498849

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- заява  про отримання ліцензії не  містить даних, які обов'язково вносяться до неї (не  зазначено орган ліцензування, місцезнаходження юридичної особи, наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу);

- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду  на співробітника  Дядя В.О.  не відповідає  вимогам форми первинної облікової документації, затвердженим наказом МОЗ України від 08.07.2013 № 583;          

- відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам, встановленим Ліцензійними умовами (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), не  зазначено орган ліцензування).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 03.07.2020 №875/20

 

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КІСТКОВОГО МОЗКУ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

Місцезнаходження:

МІСТО  КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 119

 

Ідентифікаційний код: 30630831

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

- в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб'єкта господарювання);

- довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду не відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов;

 - відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – відомості про несудимість) на співробітника Пегету О.М.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


 

Реєстраційний номер заяви від 03.07.2020 №874/20

 

5.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА"

 

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ КОЗАЧА, БУДИНОК 5

 

Ідентифікаційний код: 32009905

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- в заяві про отримання ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

- надано копії довідок про проходження  наркологічного огляду на співробітників;
- у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів містить розбіжності з дозволом  Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції).

 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 03.07.2020 №873/20

 

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРИШІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ"

 

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БАРИШІВКА, ВУЛИЦЯ ТОРФЯНА, БУДИНОК 11

 

Ідентифікаційний код: 32886518

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

-  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).           

- відомості про стан матеріально-технічної бази  не  відповідають  вимогам, встановленим Ліцензійними умовами (сторінки не  пронумеровані, не прошиті, не  засвідчені  підписом   та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 06.07.2020 №877/20

 

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ДК ОРІСІЛ"

 

Місцезнаходження:

77300, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КАЛУШ, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 12

 

Ідентифікаційний код: 37130116

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- в заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено вид господарської діяльності «вивезення з території України», на який суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію;
- відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам, встановленим  Ліцензійними умовами (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 2  не вірно зазначено вид господарської діяльності «вивезення з території України», на який суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення», назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з зберігання підконтрольних речовин  містить розбіжності з дозволом Національної поліції,  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «виробництво» відповідно до пункту 44 Ліцензійних умов,  персонал, що буде мати доступ до роботи, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відповідає п.п. 4 п. 31  Ліцензійних умов.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 06.07.2020 №879/20

 

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-СЕРВІС-1"

 

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СТАВЧАНИ

 

Ідентифікаційний код: 32602104

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

-  довідки    про    проходження    наркологічного   огляду  не  відповідають п. 6 Ліцензійних умов.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


 

Реєстраційний номер заяви від 07.07.2020 №885/20

 

9.  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"

 

Місцезнаходження:

М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, БУДИНОК 17

 

Ідентифікаційний код: 23518596

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 -  у заяві про отримання ліцензії  невірно зазначений  ідентифікаційний код юридичної особи;

- документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується)
- у відомостях про стан матеріально-технічної бази в п. 3 зазначені   види   господарської    діяльності «прийом, відпуск», на провадження яких суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не   відповідають   ст. 7 Закону  України  «Про ліцензування видів господарської діяльності», відсутня матеріально-технічна база на «знищення» та «перевезення»;

-  довідки про проходження наркологічного огляду не відповідають п.6 Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 08.07.2020 №891/20

 

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М`ЯСОКОМБІНАТ "КУП`ЯНСЬКИЙ"

 

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КУП'ЯНСЬК, ВУЛИЦЯ СВАТІВСЬКА, БУДИНОК 60

 

Ідентифікаційний код: 38281687

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

  - місцезнаходження юридичної особи зазначене у заяві про отримання ліцензії, відомостях   про   стан   матеріально-технічної   бази   та  у дозволі Національної поліції не відповідає ЄДР;           

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі, встановленій Ліцензійними  умовами (додаток 3), в п. 3 відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності «перевезення».

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 08.07.2020 №893/20

 

11.  ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМБІНАТ "АЙСТРА" ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ЧУДІНОВА, Б/Н

 

Ідентифікаційний код: 14373259

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- у  заяві   про отримання   ліцензії   відсутні   відомості,   які   обов'язково  вносяться

(відсутній ідентифікаційний код юридичної особи).
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


 

Реєстраційний номер заяви від 08.07.2020 №894/20

 

Всього: 11