Повідомлення про підготовку установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держлікслужбі

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (надалі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) «Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики», розпочинає приймати заявки щодо кандидатур до нового складу Громадської ради при Держлікслужбі.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Держлікслужби, і зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, делегувати своїх представників для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держлікслужбі (далі ­ Установчі збори).

Спосіб формування складу Громадської ради при Держлікслужбі – шляхом рейтингового голосування на Установчих зборах.

 

Орієнтовна дата проведення Установчих зборів з питань формування Громадської ради при Держлікслужбі 06 жовтня 2020 року об 11:00,
за адресою: просп. Перемоги, 120-А, м. Київ, приміщення Держлікслужби, зала засідань (к. 25).

Початок реєстрації: 09:30

Кінець реєстрації: 10:30

 

Порядок проведення Установчих зборів:

  1. Обрання Голови, секретаря та лічильної комісії Установчих зборів.
  2. Інформація уповноваженого представника Ініціативної групи щодо підготовки Установчих зборів.
  3. Формування складу Громадської ради при Держлікслужбі шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на установчих зборах, та кандидатури яких унесені інститутами громадянського суспільства.

 

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради

 

Перелік документів, які необхідно подати до Ініціативної групи:

   Для участі в Установчих зборах до Ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства з зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді.

Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до Ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

 

Строк подання документів: до 07 вересня 2020 року.

 Склад ініціативної групи :

( відповідно до наказу Держлікслужби від 04.08.2020 № 696):

Короленко В.В.

Котляр Т.М.

Феденко І.Б.

Бондарчук І.С.

Лой В.М.

Пруднікова О.Є.

 

Відповідальна особа:

Феденко Ірина Борисівна

rada@dls.gov.ua, тел. +380 (44) 422-55-13

 

Документи подавати до Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів
для формування складу Громадської ради при Державній службі України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками за адресою: у паперовому вигляді: проспект Перемоги,120-А, м. Київ, 03115, в електронному вигляді: rada@dls.gov.ua, об’єм листа не більше 30 МБ