Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 08.10.2020

Перелік суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА"

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКІ ГАЇ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУДИНОК 180

Ідентифікаційний код: 03369177

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
          - у заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

- документи , що додаються до  заяви про отримання ліцензії  подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної   особи   підприємця,  для  зайняття  діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);.
          - у пункті 3 відомостей   про  стан матеріально-технічної бази  відсутня матеріально-технічна база на види господарської діяльності.
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.10.2020 №1209/20

2.  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЖИРІЦЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРМЕДПРОМ"

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МЕЖИРІЧКА, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 00374999

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не в повному обсязі (відсутні копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та відомості про  дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам);

- у заяві про отримання ліцензії, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,  на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не відповідає   вимогам Ліцензійних умов (додаток 1);         

            - у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено орган ліцензування, в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті  3 не  зазначено види господарської діяльності  відповідно до об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність,  не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки  не  пронумеровані,   не   прошиті,   не  засвідчені  підписом  та не скріплені печаткою суб’єкта

господарювання (за наявності).

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 07.10.2020 №1215/20

3.  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 3120

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, БУДИНОК 40

Ідентифікаційний код: 08296098

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 -  довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі довідка про проходження наркологічного огляду) на співробітника  Варушу Г.О. не відповідає вимогам пункту 6 Ліцензійних умов;         

        - у відомостях про   стан матеріально-технічної бази в пункті 3   відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 07.10.2020 №1212/20

4.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДРУЖКІВКА, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 00191052

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону

у зв’язку з тим, що:
          - відсутня довідка про проходження наркологічного огляду  на Зімбровського С.С.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.


Реєстраційний номер заяви від 07.10.2020 №1211/20

Всього: 4