Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 жовтня 2020 року

Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів  
за програмою КПКВК 2307010 "Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками"  
 з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету  
                Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками      
станом на 01 жовтня 2020 року  
                (тис.грн.)  
Код програмної  класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету Код економічної класифікації видатків бюджету Найменування згідно з  програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
план  на 2020 рік з урахуванням внесених
змін
касове виконання
станом на 01.10.2020 р.
план  на 2020 рік з урахуванням внесених змін касове виконання
станом на 01.10.2020 р.
план  за 2020 рік з урахуванням внесених  змін касове виконання  станом на 01.10.2020 р.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
2307010  "Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками"  
  2110 Оплата праці   82515,0 59614,3 0,0 0,0 82515,0 59614,3  
  2120 Нарахування на оплату праці 18153,3 12740,5 0,0 0,0 18153,3 12740,5  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 297,4 141,1 0,0 0,0 297,4 141,1  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1711,0 1277,0 0,0 0,0 1711,0 1277,0  
  2250 Видатки на відрядження 372,0 243,1 0,0 0,0 372,0 243,1  
  2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1511,4 840,1 0,0 0,0 1511,4 840,1  
  2800 Інші поточні видатки 22,7 20,2 0,0 0,0 22,7 20,2  
    Всього 104582,8 74876,3 0,0 0,0 104582,8 74876,3  
Отримати файл