Перелік ліцензіатів, щодо яких 12 листопада 2020 року Держлікслужбою прийняті рішення відновити дію ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Фізична особа - підприємець Інкляуз Ірина Вікторівна

Ліцензія: б/н від 27.12.2016, видана на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 27.12.2016 № 681, на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

за місцем провадження діяльності:

Аптека №1, Чернігівська обл., м.Борзна, вул.Міжнародна, 1.

Підстава відновлення дії ліцензії повністю: заява ліцензіата від 30.10.2020; відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю; інформація про сплату штрафу