Порядок надання публічної інформації

Надання публічної інформації Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту

 

усно: телефон +380 (432) 66-03-51

 

факсом: +380 (432) 66-03-51;

 

електронною поштою: dls.vn@dls.gov.ua, Olkhova_NA@dls.gov.ua або Petrenko_HP@dls.gov.ua