Перелік відомостей, що відноситься до службової інформації

Інформація, що міститься в документах Служби, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, а також інформація, зібрана в процесі оперативно-розшукової діяльності, становить службову інформацію в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області.