План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2021 рік

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

________________ Ігор МІЛІНЧУК

«30» грудня 2020 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання та виявлення корупції
в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками
у Хмельницькій області на 2021 рік

№ п/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

Відмітка про виконання

1.

2.

3.

4.

5.

І. Заходи з питань запобігання та виявлення корупції

1.

Проведення навчання, роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Підвищення кваліфікації відповідно Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106

Відповідно до плану (графіку)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.2.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно, щомісячно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст - юрисконсульт

 

1.3.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз'яснення положень Закону України "Про запобігання корупції"

Постійно, у випадку проведення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Працівники Служби

 

1.4.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік

Січень – квітень

2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.5.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби щодо роз'яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» веб-сайту Державної служби

Постійно, за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.2.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України "Про Державну службу та "Про запобігання корупції""

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.4.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.5.

Розробка Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2022 рік

до 31 грудня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів одо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2021 рік

до 15 березня 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 
 

Здійснення контролю за дотримання антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.2

Перевірка своєчасного подання працівниками Державної служби декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.3.

Перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація була подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого субєкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.5.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками Державної служби вимог антикорупційного законодавства та Закону України «Про державну службу»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.6.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.7.

Ведення обліку працівників Державної служби, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Оксана ЧЕРНИШОВА

Отримати файл