Звіт про надану публічну інформацію в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області протягом 2020 року

Протягом 2020 року в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області зареєстровано та опрацьовано 3 запити на інформацію.

За формою надходження – запити надійшли електронною поштою.

За категорією запитувачів – від фізичних осіб та юридичної особи.

За видами запитуваної інформації запити поділяються:

Інформація про товар (роботу, послугу) – 1;

Статистична інформація – 1;

Інші види інформації – 1.