Аналітична довідка щодо роботи зі зверненнями громадян за ІV квартал 2020 року

За звітний період робота зі зверненнями громадян у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області (далі Службі) проводилась у порядку визначеному Конституцією України, Законом України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393/96, Указом Президента  України від  07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та постанови КМУ від 14.04.1997 № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”.

Протягом ІV кварталу 2020 року у зв’язку з тимчасовим призупиненням особистого прийому громадян в Службі, на підставі введення карантину, роз’яснення громадянам надавались  за телефоном.

За звітний період 2020 року до Служби  надійшло 8 (вісім) звернень, за формою надходження: 50% - по телефону, 50% - через органи влади (Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації). За видом звернення: 25 % у вигляді скарг, 75 % у вигляді заяв.

За ознакою надходження звернення були 100% первинними, за типом – 50% звернень були усними та 50%  - були письмовими. 

За соціальним станом та категорією авторів звернень до Служби за вказаний період звертались: 1 – від пенсіонера, 3 - від підприємців, соціальний стан визначити не можливо – 4.

До Служби у ІV кварталі 2020 року за статтю авторами звернень були жінки  - 63% та чоловіки - 37%.

За  результатами розгляду звернень: на 100% були надані роз’яснення.

За звітний період 2019 року до Служби  надійшло 24 (двадцять чотири) звернення, за формою надходження: 90% - на особистому прийомі, 5% - через органи влади (Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації), 5% - від громадян поштою. За видом звернення: 96 % у вигляді заяв, 4% у вигляді скарг.

Щодо питань, які висвітлюються у зверненнях громадян, то це питання, які стосуються якості лікарських засобів, обігу лікарських засобів та роботи аптечних закладів.

Усі звернення розглядаються відповідно до компетенції, в рамках чинного законодавства та вимог Закону України “Про звернення громадян”.

Питання роботи зі зверненнями громадян залишаються  пріоритетними  в  Службі, на допомогу громадянам висвітлена інформація на інформаційних стендах. Також вся необхідна інформація висвітлюється на веб-сайті Служби. Щоквартально інформація про стан розгляду звернень громадян направляється до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками не пізніше 8 числа місяця, що настає за звітним періодом, у відповідності до наказу Держлікслужби від 29.12.2016 №10-Адм “Щодо звітності про стан роботи зі зверненнями громадян” (зі змінами).

Дотримання вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” і надалі перебуватиме на контролі керівництва Служби.