Довідка про опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у грудні 2020 року

Упродовж грудня 2020 року в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (даліДержлікслужба) зареєстровано та опрацьовано 13 запитів, з них: 1 отримано поштою, 12 надійшло на електронну пошту (2 – з Секретаріату Кабінету Міністрів України, 1 - з Міністерства охорони здоров’я України , 2 – з Національного Агентство України з питань державної служби ( НАДС ), 1 – з Міністерство внутрішніх справ України ( МВС )).  

6 запитів надійшло, як до розпорядника інформації: 2 – з Секретаріату Кабінету Міністрів України, 1 – з Міністерства охорони здоров’я України, 2 – з Національного Агентство України з питань державної служби ( НАДС ), 1 – з Міністерство внутрішніх справ України ( МВС )). 

За категорією запитувачів запити надійшли:

Найбільша кількість запитів надійшло до Відділу з управління персоналом ( 3 запита ), та до Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів ( 3 запита ).

Найчастіші питання які були заданні у запитах стосувалися :

Запити на інформацію розглядаються та виконуються у встановлений законодавством термін, у тому числі:

         Найбільша кількість запитів надійшло з Київської області – 3 запита. (23%).

Кількість запитів надійшли з незазначеною адресою – 7 запитів (54 %).

За видами запитуваної інформації запити поділяються:

Завантажити довідку